Ηλεκτρονικό τσιγάρο (ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

 

 

 

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ B 2518 – 16.08.2016
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης στ) της παραγράφου του άρθρου 53Α του N. 2960/2001, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2960/01 και της αριθμ. Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2960/01 και της αριθμ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο., όπως ισχύει, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του  Ν. 2960/01, όπως ισχύει, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης