Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οφειλές στο Δημόσιο. Οδηγίες

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οφειλές στο Δημόσιο. Οδηγίες

Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύειΥπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οφειλές στο Δημόσιο. Οδηγίες