Υποχρεώσεις δημοτικών υπηρεσιών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών 2014

Δημοτικές εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 16533

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις δημοτικών υπηρεσιών ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και τυχόν επαναληπτικών.

Σε συνέχεια των αριθμ. 13/2014 και 14/2014 εγκυκλίων μας αναφορικά με τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, εφιστούμε την προσοχή σας στις κάτωθι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων (ληξιαρχεία, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια και ΚΕΠ) να παραμείνουν ανοικτές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υποψηφίων.
1. Σάββατο 26 Απριλίου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρα 10, παρ. 5 και 116, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

2. Κυριακή 27 Απριλίου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου της Δήλωσης Κατάρτισης του Συνδυασμού (άρθρα 19, παρ. 7 και 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010).

3. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2014.

4. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου 2014, για τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικών εκλογών.
Τις ανωτέρω ημερομηνίες οι προαναφερόμενες δημοτικές υπηρεσίες πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία, με ευθύνη του Δημάρχου, από το πρωί μέχρι την 24η ώρα βραδινή με την παρουσία διαπιστευμένου υπαλλήλου. Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά τις ακόλουθες ημέρες:

Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία μπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου (άρθρα 21, παρ. 2 και 123, παρ. 1 του Ν 3852/2010).

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου (άρθρα 21, παρ. 2 και 123, παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010).

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσμία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου δημάρχου ή περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε ( άρθρα 35, παρ. 4 και 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Βίκυ Γιαβή