Κανονισμός Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2018-2019

Κανονισμός Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2018-2019

Ο αριθμός των σπουδαστών / σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών / Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 (Αριθμ. 2231.2-6/41052/2018  – ΦΕΚ Τεύχος Β 2047/06.06.2018)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε 1119 (634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί)

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών / σπουδαστριών ανά Σχολή των ΑΕΝ, καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών / σπουδαστριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των ΑΕΝ, καθώς και η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο / υποψήφια σπουδαστή / σπουδάστρια ΑΕΝ παράτυπων ή ανακριβών Δικαιολογητικών.

3. Ανεξαρτήτως των ποσοστών του συνολικού αριθμού εισακτέων των Γενικών Κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, με την υπογραφή σχετικής κοινής Απόφασης των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αποφασίζεται αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών. Στην περίπτωση αυτή, οι σπουδαστές/-στριες θα επιλέγονται από υποψηφίους/-ιες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού

 

 

Σχετικά:

έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου