Κανονισμός Σπουδών Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ τάξης ΕΝ της ΑΕΝ Ασπροπύργου

Αριθ. 2231.2-13/81636/2016 – ΦΕΚ B 3130 – 29.09.2016
Τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ τάξης και Μηχανικών Γ τάξης ΕΝ της ΑΕΝ / Ασπροπύργου – Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων ΕΝ για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ – ΙΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 16 του Πδ 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»