Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 2020

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 2020

Προθεσμία κατάθεσης πινακίδων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στην αρμόδια ΔΟΥ. Διαδικασία και δικαιολογητικά

Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020, που πρέπει να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2020 (μετά την παράταση), οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θέλουν, για οποιοδήποτε λόγο, να τα πληρώσουν, πρέπει να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να τεθεί σε ακινησίαΚατάθεση πινακίδων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στην αρμόδια ΔΟΥ. Διαδικασία και δικαιολογητικά

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας:

1. Δήλωση ακινησίας.
2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).
3. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.

Ποιο αναλυτικά χρειάζονται:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Οι πινακίδες τις οποίες θα φροντίσετε να έχετε αφαιρέσει από το ΙΧ σας
  • Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του προηγούμενου έτους
  • Ε9. Για να θέσουμε το ΙΧ μας σε ακινησία, πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης στην οποία και θα αφήσουμε το όχημα. Αν το δικό σας Ε9 δεν περιλαμβάνει θέση στάθμευσης, θα πρέπει να προσκομίσετε μισθωτήριο συμβόλαιο για μια θέση πάρκινγκ. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομισθεί μια βεβαίωση ότι του έχει παραχωρηθεί μια θέση στάθμευσης από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο

Σημείωση: Σχεδόν όλες οι ΔΟΥ πλέον ΔΕΝ ζητούν Ε9 και αρκούνται μόνο σε μια υπεύθυνη δήλωση για τον χώρο που θα μείνει ακινητοποιημένο το όχημα

Η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην ΔΟΥ.

Για αυτό το διάστημα το ΙΧ δεν μπορεί να κινηθεί και κατά συνέπεια δεν πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας για αυτό.

Μαζί με την αίτηση, πρέπει να καταθέσουμε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας. Οι πινακίδες, παραμένουν στην εφορία για χρονικό διάστημα 12 μηνών ενώ μετά από αυτό το χρονικό όριο καταστρέφονται.

Για τα Επαγγελματικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περφερειακών Ενοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία κυκλοφορίας θα υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει αυτά να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

Προσοχή: ΔΕΝ μπορούν να κατατεθούν πινακίδες για τα ανασφάλιστα οχήματα

 

Κατάθεση πινακίδων στην αρμόδια ΔΟΥ. Ακινησία αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Διαδικασία και δικαιολογητικά

Η εφαρμογή του TAXISNET για να εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας