Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Προσλήψεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες