Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΣΑ

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 13 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όπως περιγράφονται στις προκηρύξεις 1/2024 και 2/2024 του ΟΑΣΑ

Η προκήρυξη 1/2024 περιλαμβάνει 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Λογιστού, ΠΕ Μηχανικών), 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ Οικονομικού) και 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ Διοικητικού)

Η προκήρυξη 2/2024 περιλαμβάνει 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού οι οποίες θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://proslipseis.oasa.gr/

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 03/06/2024 έως τις 18/06/2024

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και επισυνάπτει υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή /και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης