Λαϊκές αγορές Σπετσών, Ραφήνας και Πλατείας Αττικής

Λαϊκές αγορές Σπετσών, Ραφήνας και Πλατείας Αττικής – ΦΕΚ B 2318 – 27.10.2015

Αριθμ. απόφ. 307/2015
Ίδρυση και χωροθέτηση λαϊκών αγορών Σπετσών, ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή

Οι λαϊκές αγορές των Σπετσών, του Δήμου Σπετσών, λειτουργούν ως εξής:
1. Κάθε Τετάρτη στην περιοχή Κουνουπίτσα και
2. Κάθε Παρασκευή στην περιοχή Κοκκινάρια.

Αριθμ. απόφ. 306/2015
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ραφήνας (Δήμος Ραφήνας Πικερμίου), ημέρα Δευτέρα της Ζ ́ Αττικής

Η λαϊκή αγορά Ραφήνας, του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, ημέρα Δευτέρα, της Ζ ́ Αττικής να λειτουργεί ως εξής:
Κατά μήκος της οδού Προύσης (από την συμβολή της με την οδό Δαβ. Πίνδου ως την συμβολή της με την οδό Καραγιάννη).

Αριθμ. απόφ. 304/2015
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Πλατείας Αττικής (Δήμος Αθηναίων), ημέρα Σάββατο της Δ ́ Αθηνών

Η λαϊκή αγορά Πλ. Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, ημέρα Σάββατο, να λειτουργεί εκ περιτροπής ανά τρίμηνο ως εξής:
• Στην οδό Μιχ. Βόδα (από Πάφου έως Αγορακρίτου)
Από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου.
• Στην οδό Αλκαμένους (από Ρόδου έως Προύσης)
Από 16 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και από 16 Δεκεμβρίου έως 15 Μαρτίου