myPROPERTY: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και συμβολαιογράφους

Με νέες ψηφιακές υπηρεσίες και δυνατότητες για τη διευκόλυνση πολιτών και συμβολαιογράφων, εμπλουτίζεται το myPROPERTY.

Πρόκειται για περιπτώσεις, όπως: τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, που γίνονται μετά από προσύμφωνο, οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, όταν δεν προκύπτει φόρος ή αυτός έχει εξοφληθεί.

• Επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων από τους συμβολαιογράφους, όταν πρόκειται για σύνταξη του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση ακινήτου, μετά από  προσύμφωνο.

Προϋπόθεση είναι το οριστικό συμβόλαιο να μην απέχει πάνω από δύο χρόνια από το προσύμφωνο.

• Κατάργηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής που εκδίδονται μέσω του myPROPERTY, όταν από αυτές δεν προκύπτει φόρος ή αυτός έχει εξοφληθεί.

Αντί αυτού, χρησιμοποιείται  η ψηφιακή δήλωση, η οποία αντλείται από την πλατφόρμα myPROPERTY, συνοδευόμενη από μια απλή υπεύθυνη δήλωση για τη μη μεταβολή των στοιχείων

 

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myProperty

https://myproperty.aade.gov.gr/

 

 

Αριθμ. Α.1066 – ΦΕΚ τεύχος Β 3194/15.05.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε τις υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022, Α. 1162/16.11.2022 και Α. 1249/9.12.2021 αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την προσθήκη νέου, ανά περίπτωση, υποδείγματος δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, ως ακολούθως:

α) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης δεν προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

β) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την εξόφληση του φόρου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Α. 1151/ 31.10.2022, Α. 1162/16.11.2022 και Α. 1249/9.12.2021 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 2

1. Στην παρούσα επισυνάπτονται τέσσερα (4) υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. Α. 1065 – ΦΕΚ τεύχος Β 3193/15.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.» (Β’ 4334).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ. 1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της υπό στοιχεία Α. 1110/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.».» (Β’ 4334), με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου περ. στ), ως εξής:

«στ) Τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με επαχθή αιτία, σε εκτέλεση προσυμφώνου, εφόσον το συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου.

Στην περίπτωση αυτή, αναρτάται στην εφαρμογή myPROPERTY υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο».

2. Η παρούσα ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως