NOMOΣ 4261/2014. Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων

NOMOΣ 4261/2014 – ΦΕΚ A 107 – 05.05.2014 – Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : 18.12.2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.