ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ. Βιβλιάρια ασθενείας

ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ. Βιβλιάρια ασθενείας

ΙΚΑ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ΟΠΑΔ

1. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου Δημοσίου-Δημοτικού Υπάλληλου

2. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου νεογέννητου τέκνου

3. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών ηλικίας κάτω από 18 ετών

4. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας 18 έως 24ετών(άνεργα)

5. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας από 18 έως 26 ετών (σπουδάζοντα τέκνα)
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για σπουδάζοντα τέκνα 18-26

6. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων παιδιών με αναπηρία πάνω από 67
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για τέκνα με αναπηρία άνω του 67

7. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίων συζύγων
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για σύζυγο

8. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου διαζευγμένου συζύγου
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για διαζευγμένο-διαζευγμένη

9. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων σε γονείς
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για γονείς και αδέρφια

10. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων αδερφού-αδερφης
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για γονείς και αδέρφια

11. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου (έκδοση βιβλιαρίου για πρώτη φορά)

12. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου συντ-νου ορφανού και άγαμου τέκνου (εκ μεταβιβάσεως)
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για ορφανά τέκνα-χήρες

13. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου χήρας-ου (εκ μεταβιβάσεως)
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για ορφανά τέκνα-χήρες

14. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου αποστράτου (στρατιωτικού συνταξιούχου)

15. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου πολιτικού συνταξιούχου

16. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου από απώλεια

17. Δικαιολογητικά για αντικατάσταση βιβλιαρίου λόγω φθοράς

18. Αίτηση Συμμετοχής σε Κατασκήνωση
Υπεύθυνη δήλωση Αποχώρησης
Κάρτα Κατασκηνωτή-2

Παρακάτω οι σύνδεσμοι (λινκ) οδηγούν στα αρχεία pdf – doc για κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις:1. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου Δημοσίου-Δημοτικού Υπάλληλου.pdf

2. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου νεογέννητου τέκνου.pdf

3. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών ηλικίας κάτω από 18 ετών.pdf

4. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας 18 έως 24ετών(άνεργα).pdf

5. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας από 18 έως 26 ετών (σπουδάζοντα τέκνα).pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για σπουδάζοντα τέκνα 18-26.doc

6. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων παιδιών με αναπηρία πάνω από 67.pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για τέκνα με αναπηρία άνω του 67.doc

7. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίων συζύγων.pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για σύζυγο.doc

8. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου διαζευγμένου συζύγου.pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για διαζευγμένο-η.doc

9. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων σε γονείς.pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για γονείς και αδέρφια.doc

10. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων αδερφού-ης.pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για γονείς και αδέρφια.doc

11. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου (έκδοση βιβλιαρίου για πρώτη φορά).pdf

12. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου συντ-νου ορφανού και άγαμου τέκνου (εκ μεταβιβάσεως).pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για ορφανά τέκνα-χήρες.doc

13. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου χήρας-ου (εκ μεταβιβάσεως).pdf
Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για ορφανά τέκνα-χήρες.doc

14. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου αποστράτου (στρατιωτικού συνταξιούχου).pdf

15. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου πολιτικού συνταξιούχου.pdf

16. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου από απώλεια.pdf

17. Δικαιολογητικά για αντικατάσταση βιβλιαρίου λόγω φθοράς.pdf

18. Αίτηση Συμμετοχής σε Κατασκήνωση.pdf
Υπεύθυνη δήλωση Αποχώρησης.pdf
Κάρτα Κατασκηνωτή-2.pdf

– – – – –
Διαγραφές Ασφάλισης

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ή ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάριο ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγιο ασφαλισμένου.
3. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.
4. ΦΕΚ διορισμού σε άλλη υπηρεσία ή απόφαση παραίτησης.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.
3. Βεβαίωση εργοδότη ή φωτοτυπία ενσήμων.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.
3. Υπεύθυνη δήλωση από τον άμεσα ασφαλισμένο.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Γ.Λ.Κ.

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.
3. Υπεύθυνη δήλωση από τον άμεσα ασφαλισμένο.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.
3. Υπεύθυνη δήλωση από τον άμεσα ασφαλισμένο.
4. Υπεύθυνη δήλωση από τον/την έτερο, θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ή ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Αίτηση από τον άμεσα κληρονόμο που δικαιούται και τα έξοδα κηδείας
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Βιβλιάριο ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγιο θανόντος.
4. Βιβλιάρια ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγια έμμεσων μελών.

Τα βιβλιάρια ασθενείας των έμμεσων μελών ισχύουν μέχρι 6 μήνες από την ημερομηνία θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να προσέλθουν αν δικαιωθούν σύνταξη για κατάθεση συνταξιοδοτικής πράξης Γ.Λ.Κ & βεβαίωση ποσοστού κράτησης υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, αλλιώς για κατάθεση βιβλιαρίων τους για διαγραφή.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

1. Αίτηση από τον άμεσα κληρονόμο που δικαιούται και τα έξοδα κηδείας
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Βιβλιάριο ασθενείας, εντολές υγειονομικής περίθαλψης & συνταγολόγιο θανόντος.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

1. Αίτηση με τα στοιχεία του άμεσα εργαζόμενου
2. Φωτοτυπία διαζευκτηρίου

Παρατηρήσεις:

  • Για όλες τις διαγραφές είναι απαραίτητη αίτηση με τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου: εργαζόμενου, συνταξιούχου ή κληρονόμου δικαιούχου (ορφανού ή χήρας).
  • Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.
  • Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.


Κατεβάστε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.pdf

Μετατάξεις

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

1. Βιβλιάριο ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου και εμμέσων μελών
2. Πρωτόκολλο εγκατάστασης ή ανάληψης υπηρεσίας ή τοποθέτησης στο νέο δήμο (πρωτότυπο ή θεωρημένο).
3. ΦΕΚ Μετάταξης.

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου για μεταφορά ατομικού φακέλου.
2. Βιβλιάρια ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου και εμμέσων μελών.
3. Πρωτόκολλο εγκατάστασης ή ανάληψης υπηρεσίας ή τοποθέτησης στο νέο δήμο (πρωτότυπο ή θεωρημένο ακριβές αντίγραφο).
4. ΦΕΚ Μετάταξης
5. Πρόσφατη μισθοδοτική κατάσταση από τη νέα υπηρεσία που να αναγράφονται οι κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ

1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου για μεταφορά ατομικού φακέλου.
2. Βιβλιάριο ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου και εμμέσων μελών
3. Υπεύθυνη δήλωση άμεσα ασφαλισμένου αλλαγής μόνιμης κατοικίας.

Κατεβάστε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.pdf