Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης σε δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης σε δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης

 

Αριθμ. απόφ. ΠΡ 176/2201910 – ΦΕΚ τεύχος Β 988/04.03.2022
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

1) Στο Δήμο Θερμαϊκού: α) Δημοτική Ενότητα Επανομής (Δημοτική Κοινότητα Επανομής) και β) Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας (Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας, Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου).

2) Στο Δήμο Θέρμης: α) Δημοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής) και β) Δημοτική Ενότητα Μίκρας (Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Τοπική Κοινότητα Καρδίας, πρώην Καρδιάς) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

1) Στο Δήμο Θερμαϊκού: α) Δημοτική Ενότητα Επανομής (Δημοτική Κοινότητα Επανομής) και β) Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας (Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας, Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου).

2) Στο Δήμο Θέρμης: α) Δημοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής) και β) Δημοτική Ενότητα Μίκρας (Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Τοπική Κοινότητα Καρδίας, πρώην Καρδιάς), κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 298/5-12-2021 για τις ίδιες περιοχές.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 4 Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από το Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο υπ’ αρ. 298/5-12-2021, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.