Πλαφόν στην επιβάρυνση στα γενόσημα φάρμακα

Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Υγείας για τη «Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων».

 

O Υπουργός Υγείας υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων».

 

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η επιπλέον επιβάρυνση στα γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών (3) ευρώ για κάθε σκεύασμα

 

Η υπουργική απόφαση

Αριθμ. 10186 – ΦΕΚ τεύχος Β 1126/16.02.2024
Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 1144).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 (Β’ 1144) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο που προστέθηκε με την υπ’ αρ. 43063/2014 (Β’ 1276) υπουργική απόφαση, και το οποίο αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.12033/15.2.2016 (Β’ 335) υπουργική απόφαση ως εξής:

«Το ποσόν που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 20 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα και ειδικότερα για γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών (3) ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης