Pricescope. Αναζήτηση και σύγκριση τιμών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής και Διαδικτύου

Pricescope. Αναζήτηση και σύγκριση τιμών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής και Διαδικτύου

Το Pricescope, το παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων, είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΤ, που δίνει τη δυνατότητα για αναζήτηση και σύγκριση, με απλό και εύχρηστο τρόπο, των λιανικών τιμών προϊόντων σε σταθερή τηλεφωνία, κινητή και Διαδίκτυο, καθώς και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για αποστολές εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός Ελλάδας.

Μεθοδολογία

Το Σύστημα παρακολούθησης τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων αποτελείται από δυο βασικά υποσυστήματα: το ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (Pricescope) και το ηλεκτρονικό Αποθετήριο τυποποιημένων τιμολογιακών στοιχείων.Το υποσύστημα ηλεκτρονικό Αποθετήριο τυποποιημένων τιμολογιακών στοιχείων τηρείται στην ΕΕΤΤ και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους παρόχους με τα στοιχεία και τις λιανικές τιμές των προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών. Οι πάροχοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία των προϊόντων τους με συγκεκριμένο και ενιαίο τρόπο, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.

Το υποσύστημα ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (Pricescope) παρέχει στους χρήστες, με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο, υπηρεσίες αναζήτησης και σύγκρισης στοιχείων και λιανικών τιμολογίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών, ενώ αντλεί δεδομένα από το ηλεκτρονικό Αποθετήριο.
Pricescope. Αναζήτηση και σύγκριση των τιμών σε σταθερή τηλεφωνία, κινητή και Διαδίκτυο
κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στο Pricescope

Αριθμ. 838/13 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4457/18.12.2017
Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής για τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
αποφασίζει:

Εκδίδει, τον ακόλουθο «Κανονισμό για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα»

Άρθρο 1. Σκοπός / Πεδίο εφαρμογής
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» («Σύστημα»). Το παρόν Σύστημα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις λειτουργίες του προηγούμενου συστήματος, το οποίο είχε αρχικά οριστεί με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. 664/11Β/10-9-2012 «Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 2973/Β/8-11-2012), και επικαιροποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Άρθρο 2. Ορισμοί
Α. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι όροι που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
1. «Υπόχρεος πάροχος»: η αδειοδοτημένη από την ΕΕΤΤ εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες μέσω σταθερών ή κινητών δικτύων στην Ελληνική Επικράτεια και ο κύκλος εργασιών της από την πώληση υπηρεσιών λιανικής υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ (€) ετησίως.
2. «Τρίτος φορέας»: ο ιδιώτης ή/και δημόσιος φορέας που δύναται να εξάγει τα δημόσια δεδομένα του Παρατηρητηρίου.
3. «Προϊόντα»: τα βασικά προγράμματα, τα πρόσθετα πακέτα υπηρεσιών του υπόχρεου παρόχου καθώς και οι προσφορές αυτών, τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες/οικιακούς πελάτες καθώς και σε επαγγελματίες ή/και εταιρίες μικρού μεγέθους.
4. «Δημόσια δεδομένα»: Τα στοιχεία του τιμοκαταλόγου των προϊόντων (τα χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις).
5. «Ιδιωτικά δεδομένα»: Τα στοιχεία χρήσης/ζήτησης των προϊόντων των υπόχρεων παροχών, τα οποία καλύπτονται από το επιχειρηματικό/εμπορικό απόρρητο.
6. «Αποθετήριο» (ηλεκτρονικό): το υποσύστημα του Συστήματος, όπου εισάγονται με ενιαία μορφή τα δημόσια και ιδιωτικά δεδομένα των υπόχρεων παροχών από τους ίδιους.
7. «Παρατηρητήριο» (ηλεκτρονικό): το υποσύστημα του Συστήματος, όπου παρουσιάζονται στους τελικούς χρήστες τα δημόσια δεδομένα των υπόχρεων παροχών.
8. «Σχήμα αρχείου προϊόντος»: Η απεικόνιση με ενιαία μορφή των στοιχείων του τιμοκαταλόγου του προϊόντος μέσω συγκεκριμένου συντακτικού και μορφολογικού προτύπου.
9. «Μορφότυπος αρχείου προϊόντος»: Η σημασιολογική περιγραφή του σχήματος του αρχείου προϊόντος.
10. «Έγγραφο»: κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή), όπως ορίζεται στο ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α/31-10-2014).
Β. Περαιτέρω όροι ή φράσεις, που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται στην απόφαση, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο
ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).Άρθρο 3. Γενικές αρχές λειτουργίας – Υποχρεώσεις των παροχών
1. Κάθε υπόχρεος πάροχος οφείλει να εισάγει και να ενημερώνει τα δημόσια δεδομένα στο Αποθετήριο, ώστε να αποτυπώνονται οι τιμοκατάλογοι για τα εμπορικά και μη, διαθέσιμα προϊόντα, όπως ισχύουν, καθώς και για τα ιδιωτικά δεδομένα αυτών. Ειδικότερα, η υποχρέωση ενημέρωσης δημοσίων και ιδιωτικών δεδομένων για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ισχύει για τα προϊόντα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Σύστημα, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. Για το σύνολο των μη εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων, ισχύει η υποχρέωση ενημέρωσης, εφόσον αυτά διαθέτουν συνδρομητές.
2. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα που το Σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία και όσο ο πάροχος πληροί τα χαρακτηριστικά του υπόχρεου (παρόχου), ως ανωτέρω ορίζεται. Σε περίπτωση μεταβολής ή/και παύσης της δραστηριότητας του υπόχρεου παρόχου, τροποποιείται ή/και παύει και η υποχρέωση εισαγωγής/ενημέρωσης των δεδομένων, ύστερα από σχετική έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΤΤ.
3. Κάθε νεοεισερχόμενος στην αγορά πάροχος καθίσταται υπόχρεος πάροχος, εφόσον υπερβεί το προκαθορισμένο μέγεθος του κύκλου εργασιών σε μία εταιρική χρήση από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες. Ο πάροχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της παρούσης Απόφασης, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης.
4. Πάροχος που πληροί τις προδιαγραφές του υπόχρεου παρόχου, πλην αυτής του ορίου του κύκλου εργασιών, επίσης δύναται να εφαρμόσει την παρούσα Απόφαση μετά από σχετική ενημέρωση της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 4. Πρόσβαση στο Σύστημα
1. Η πρόσβαση στο Σύστημα για τον υπόχρεο πάροχο πραγματοποιείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (ήτοι με τ” όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης).
2. Ο υπόχρεος πάροχος ορίζει τον «Διαχειριστή παρόχου» ως υπεύθυνο για την διαχείριση των διαπιστευτηρίων των απλών χρηστών παρόχου. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνει στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου την ηλεκτρονική φόρμα «Εγγραφή Χρήστη» καθώς και την «Δήλωση διαχειριστή», την οποία αποστέλλει εντύπως στην ΕΕΤΤ. Με την παραλαβή αυτής, η ΕΕΤΤ προχωρά στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του διαχειριστή παρόχου.
3. Οι απλοί χρήστες παρόχου εγγράφονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Εγγραφή Χρήστη». Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον διαχειριστή παρόχου.
4. Ο διαχειριστής παρόχου καθώς και οι χρήστες παρόχου οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και να μην γνωστοποιούν τα προσωπικά τους διαπιστευτήρια σε τρίτους, ενώ οφείλουν γενικά να μεριμνούν για τη προστασία τους. Κατά τη σύνδεση του στο Σύστημα, ο εκάστοτε χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευτηρίων του πιστοποιεί την ταυτότητα του, υποχρεούμενος να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια.
5. H EETT δεν εγγυάται την ασφάλεια του Συστήματος από επιθέσεις τρίτων και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από αυθαίρετη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου, με οποιονδήποτε τρόπο στα διαπιστευτήρια χρήστη, έναντι του χρήστη, του νομικού ή φυσικού προσώπου επ” ονόματι του οποίου ο χρήστης ως κάτοχος των εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιείτο Σύστημα.
6. Κάθε τρίτος φορέας που επιθυμεί να εξάγει δημόσια δεδομένα από το Σύστημα, πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική δημιουργία λογαριασμού ως Τρίτος φορέας, μέσω της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 5. Αποθετήριο: Εισαγωγή/Ενημέρωση στοιχείων
1. Ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να εισάγει/ ενημερώνει το Αποθετήριο με τα δημόσια δεδομένα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εμπορικής διάθεσης νέου προϊόντος ή της μεταβολής του υφιστάμενου προϊόντος στους τιμοκαταλόγους του. Η ΕΕΤΤ δύναται με σχετική ενημέρωση της προς τους υπόχρεους παρόχους να παρατείνει αναλόγως το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις σημαντικών εξωγενών μεταβολών στην τιμολόγηση, όπως ενδεικτικά αλλαγές σε φόρους ή τέλη, καθώς και αλλαγές στην τιμολόγηση λόγω επιβολής νέων κανονιστικών υποχρεώσεων.
2. Η ενημέρωση των ιδιωτικών δεδομένων που αφορούν σε αριθμό συνδρομητών για τα βασικά προϊόντα και ενεργοποιήσεων για τα πρόσθετα προϊόντα πραγματοποιείται δύο (2) φορές τον χρόνο, για τις ημερομηνίες αναφοράς, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου και την 30η Ιουνίου, με προθεσμία καταχώρισης έναν (1) μήνα μετά το πέρας αυτών. Η ενημέρωση των ιδιωτικών δεδομένων, που αφορούν σε στοιχεία πλήθους και διάρκειας κλήσεων προς εθνικούς, σταθερούς και κινητούς αριθμούς, καθώς και σε δεδομένα χρήσης ευρυζωνικής πρόσβασης, πραγματοποιείται εφάπαξ ετησίως στη λήξη του ημερολογιακού έτους (την 31η Δεκεμβρίου), με προθεσμία καταχώρισης ένα (1) μήνα μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής. Η υποχρέωση εισαγωγής των ιδιωτικών δεδομένων που αφορούν στο πλήθος και στην διάρκεια κλήσεων προς εθνικούς, σταθερούς και κινητούς αριθμούς, καθώς και τα δεδομένα χρήσης ευρυζωνικής πρόσβασης ισχύει για τα πέντε (5) πιο δημοφιλή προϊόντα, με βάση τον αριθμό των συνδρομητών/ενεργοποιήσεων, διακριτά για τα βασικά και τα πρόσθετα προϊόντα, μεμονωμένα καθώς και συνδυαστικά για κάθε συνδυασμό υπηρεσιών, στη σταθερή τηλεφωνία, στη συμβολαιακή κινητή τηλεφωνία καθώς και στην καρτοκινητή, όπως προσφέρονται στον τιμοκατάλογο των προϊόντων των παροχών.
3. Ο κάθε υπόχρεος πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα που εισάγει/ενημερώνει στο Αποθετήριο. Σε περίπτωση ανάγκης παροχής σχετικών διευκρινίσεων, οφείλει να αποστείλει εμπροθέσμως σχετικό ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση paratiritirio [email protected]. Μετά την ανταπόκριση της ΕΕΤΤ στο ερώτημα του, ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να ενημερώσει το Σύστημα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 6. Παρατηρητήριο: Εισαγωγή ανακοινώσεων υπόχρεων παροχών
1. Στην περίπτωση της τροποποίησης των τιμοκαταλόγων των υφιστάμενων προϊόντων (εμπορικά διαθέσιμων ή μη), ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να εισάγει τις σχετικές ανακοινώσεις στην ενότητα «Ανακοινώσεις παροχών» του Παρατηρητηρίου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη θέση σε ισχύ των τροποποιημένων τιμοκαταλόγων. Εξαιρούνται του χρονικού περιορισμού της υποχρέωσης ανακοίνωσης, οι περιπτώσεις που αντίστοιχα εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. Ο πάροχος, αφού εισέλθει στο Αποθετήριο κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων του, καταχωρεί κατ” ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ανακοίνωση:
– Την ημερομηνία έναρξης της ισχύος: η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση.
– Την περιγραφή της τροποποίησης: το πεδίο κειμένου που περιέχει σαφή περιγραφή της τροποποίησης των χαρακτηριστικών ή/και των χρεώσεων του τιμοκαταλόγου.
– Τα προϊόντα: τα προϊόντα, στα οποία αφορά η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης της ισχύος της δεδομένης τροποποίησης.
– Τον σύνδεσμο του παρόχου: ο διαδικτυακός σύνδεσμος στον ιστότοπο του παρόχου, όπου ευδιάκριτα αναφέρεται η συγκεκριμένη τροποποίηση.
2. Στην περίπτωση της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων, ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να εισάγει τις σχετικές ανακοινώσεις στην ενότητα «Ανακοινώσεις παροχών» του Παρατηρητηρίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων. Ο υπόχρεος πάροχος, αφού εισέλθει στο Αποθετήριο κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων του, καταχωρεί κατ” ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ανακοίνωση:
– Την ημερομηνία της εμπορικής διάθεσης: η ημερομηνία έναρξης της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων.
– Τα προϊόντα: τα προϊόντα, στα οποία αφορά η ανωτέρω ημερομηνία της εμπορικής διάθεσής τους.
– Τον σύνδεσμο του παρόχου: ο διαδικτυακός σύνδεσμος στον ιστότοπο του παρόχου, όπου ευδιάκριτα αναφέρεται η συγκεκριμένη εμπορική διάθεση.
3. Για την εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων, παρέχεται τρίμηνο διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας, το οποίο άρχεται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού και κατόπιν ειδικότερης σχετικής ανακοίνωσης της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 7. Τροποποίηση μορφοτύπου και σχήματος
1. Τα σχήματα των αρχείων στοιχείων καθώς και ο μορφότυπος για την απεικόνιση των στοιχείων των τιμοκαταλόγων των προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λιανικής, βρίσκονται ανηρτημένα στο Αποθετήριο.
2. Ο υπόχρεος πάροχος δύναται να αποστέλλει καθ” όλη την διάρκεια του έτους στην ΕΕΤΤ αιτιολογημένες προτάσεις για την ενημέρωση των ισχυόντων σχημάτων καθώς και του μορφοτύπου. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση paratiritirio [email protected].
3. Η ΕΕΤΤ δύναται να ενημερώνει τα στοιχεία των σχημάτων αρχείων στοιχείων τιμοκαταλόγων και του μορφοτύπου στο τέλος των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης προ τριάντα ημερών (30) στον ιστότοπο της. Στην ανακοίνωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα επισημαίνει τις όποιες αναγκαίες τροποποιήσεις.

Άρθρο 8. Έλεγχοι της ΕΕΤΤ και αδυναμία συμμόρφωσης των υπόχρεων παροχών – Επιβολή Κυρώσεων
1. Η ΕΕΤΤ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του Συστήματος. Στην περίπτωση διαπίστωσης πλημμελούς ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου ή/και του Αποθετηρίου από τον υπόχρεο πάροχο, η ΕΕΤΤ αποστέλλει στον υπόχρεο πάροχο τις διορθώσεις, τις οποίες ο πάροχος οφείλει να πραγματοποιήσει στο Σύστημα. Η αποκατάσταση των σφαλμάτων πρέπει να πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της ΕΕΤΤ. 2. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 77 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).

Άρθρο 9. Κατάργηση προηγούμενων διατάξεων
Με την έναρξη ισχύος του εν λόγω Κανονισμού, καταργείται στο σύνολο της η Απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΠ. 664/11Β/2012 «Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 2973/Β/8-11-2012), ως ισχύει.

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 838/13 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4457/18.12.2017)

Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ