Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Οικιακή Οικονομία για τις Α και Β τάξεις Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Οικιακή Οικονομία για τις Α και Β τάξεις Γυμνασίου 2015-2016

Αριθμ. 159240/Δ2 – – ΦΕΚ B 2296 – 23.10.2015
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» για τις Α και Β τάξεις Γυμνασίου