Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε παιδαγωγική ομάδα

Υπουργείο Παιδείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ eTwinning ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2017 – 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning για τα έτη 2017 – 2018», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+», το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε εκπαιδευτικούς (8 θέσεις) που υπηρετούν σε σχολεία, αλλά και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δηλ. στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες