Πρόσκληση συνεργασίας σε εμπορικούς αντιπροσώπους

Πρόσκληση συνεργασίας σε εμπορικούς αντιπροσώπους

Προσκαλούνται από το Πανελλαδικό Δίκτυο Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, αντιπρόσωποι για συνεργασία για τα επιδοτούμενα μαθήματα-σεμινάρια, που γίνονται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Προσκαλούνται από το Πανελλαδικό Δίκτυο Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, αντιπρόσωποι για συνεργασία για τα επιδοτούμενα μαθήματα-σεμινάρια, που γίνονται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ σε όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας όλο το χρόνο.

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι προσκαλούνται να ενταχθούν στην πλατφόρμα του Πανελλαδικού Δικτύου και να αναλαμβάνουν, ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στην περιοχή τους (σε νομαρχιακό επίπεδο), την προσέλκυση των επιχειρήσεων να εντάσσονται στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

www.panelladiko-diktyo.gr

[email protected]

Τηλ. 2110134358, 2110131422, 2110131423

Fax. 2121064422

Κιν. 6974616392

Υπεύθυνος Γιώργος Γεωργίου