Προσλήψεις από την Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

Η Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) Προσλήψεις αποφοίτων Λυκείου και ΙΕΚ για τις εγκαταστάσεις της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

Ειδικότερα ζητούνται:

  • Ηλεκτροτεχνίτες με άδεια εγκαταστάσεων και πτυχίο Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία στον τομέα αυτό.
  • Μηχανοτεχνίτες, με Πτυχίο Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (ΟΑΕΔ) ή
  • ΙΕΚ Τεχνίτη Αμαξωμάτων ή
  • Τεχνίτη Εργαλειομηχανών ή
  • Τεχνίτη Μηχανοτρονικό ή
  • Τεχνίτη  Αυτοκινήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος [για τις ειδικότητες που απαιτείται] και με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία στον τομέα αυτό.

Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Υπολογιστή.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων αποστέλλονται στη διεύθυνση [email protected]