Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Αριθμ. 144526/Ε2 – ΦΕΚ B 2071 – 21.09.2015
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στην διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης – Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία