Συμβούλιο της Ευρώπης. Προκήρυξη για θέση εργασίας δικηγόρου

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσιεύει μια προκήρυξη για θέση εργασίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επισυνάπτεται η επίσημη προκήρυξη με όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Οι αιτήσεις γίνονται στα Αγγλικά ή Γαλλικά μέσω της φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του http://www.coe.int/web/jobs/home μέχρι τις 19 Μαρτίου 2015

Στο συνημμένο έγγραφο-αρχείο η προκήρυξη (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Πηγή: http://www.dsa.gr