Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού στον Δικηγορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας

Αριθμ. 68958 –  – ΦΕΚ B 2991 – 31.12.2015
Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού στον Δικηγορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας