Θέματα Αλλοδαπών από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Θέματα Αλλοδαπών από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε θέματα αλλοδαπών. Αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες είναι τα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών και όπου δεν υπάρχουν αυτά, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα.