ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

Μηχανολόγου – Μηχανικού

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες