Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού – 43 θέσεις εργασίας

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, σαράντα τριών (43) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε διάφορους τομείς, για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 27-09-2017 έως 17-10-2017

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης «Egon Zehnder» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.grΟι υποψήφιοι:

  • οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα),
  • μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα, εφόσον διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα,
  • έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρα Ελλάδος 10:00) έως και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος 

http://www.bankofgreece.gr

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3202092, 210-3202069 και 210-3202133 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00).

Η Προκήρυξη

 

ΣχετικάΠροκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις