Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αμπελόκηποι του Δήμου Αθηναίων

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αμπελόκηποι του Δήμου Αθηναίων (Α Αθηνών) (Αριθμ. απόφ. 355/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3726/23.10.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 30η/28-9-2017 θέμα 13ο)
αποφασίζει:

Η λαϊκή αγορά Αμπελόκηποι, του Δήμου Αθηναίων (Α ́ Αθηνών), ημέρα Σάββατο, να λειτουργεί εκ περιτροπής, ανά τέσσερις (4) μήνες αρχής γενομένης από 1-10-2017, ως εξής:

Α) Οδός Λ. Ριανκούρ (από Λαμίας έως Πανόρμου) και οδός Λαμίας (από Λ. Ριανκούρ έως Δ. Πλακεντίας) και 6 μέτρα επί των παρόδων: Αχαΐας και Λ. Ριανκούρ, Οιτύλου και Λ. Ριανκούρ και Βελεστίνου και Λαμίας.Β) Οδός Δ. Πλακεντίας (από Λαμίας έως Πανόρμου), οδός Λαμίας (από Λ. Ριανκούρ έως Δ. Πλακεντίας) και οδός Λακωνίας (από Πλατεία Λακωνίας έως Λ. Κηφισίας) και 6 μέτρα επί των παρόδων: Αφαίας και Δουκίσσης Πλακεντίας, Αργολίδος και Δουκίσσης Πλακεντίας και Βελεστίνου και Λαμίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. 355/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3726/23.10.2017)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.