Υποτροφίες ΙΚΥ σε επιμελείς φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Υποτροφίες ΙΚΥ σε επιμελείς φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Χορήγηση τουλάχιστον 3.685 προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης -Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών / Φοιτητριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Αριθμ. 64833/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1625/10.05.2018
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών / Φοιτητριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης  Επιμελών Φοιτητών / Φοιτητριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Δεύτερος Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει τουλάχιστον τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (3.685) προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Το κείμενο της ΚΥΑ 

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών / φοιτητριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/)

Πληροφορίες για

  • Διοικητική υποστήριξη (Όροι, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες κ.τ.λ.)
  • Τεχνική υποστήριξη (Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.)

παρέχονται από το ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης του ΙΚΥ (https://www.iky.gr/support/)

  • Τηλέφωνα : 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360, 210 3726300.
    Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.    Με ποιόν κωδικό και password μπαίνω για να κάνω αίτηση;
Απάντηση: Χρησιμοποιείτε τον κωδικό και το συνθηματικό πουέχετε πάρει από τη γραμματεία της σχολής σας για να μπαίνετε στις διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ιστότοπου του Πανεπιστημίου σας. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία ανάκτησης από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου σας ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Σχολή σας.

2.    Πρέπει να συμπληρώσω όλα τα πεδία;

Απάντηση:Υπάρχουν πεδία που είναι υποχρεωτικά και αν δεν συμπληρωθούν δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα (είτε δεν φωτίζεται το πλήκτρο “Επόμενη”, είτε βγαίνει κόκκινο μήνυμα προεοδοποίησης). Σας προτρέπουμε για λόγους πληρότητας της αίτησης και δικής σας εξυπηρέτησης στα επόμενα στάδια, να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση μη πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, το σύστημα πιθανώς δεν θα την επεξεργαστεί, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό σας.

3.    Αν ξεχάσω ή δηλώσω κάποια ανακριβή στοιχεία, μπορώ να τα διορθώσω μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης;

Απάντηση:ΟΧΙ. Η ηλεκτρονική αίτηση μετά την οριστικοποίηση της δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986. Με την ανωτέρω ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ίδρυμα φοίτησης του αιτούντος κ.λ.π.)

4.    Κατά τη διάρκεια της αιτούμενης υποτροφίας, δικαιούμαι υποτροφίας ERASMUS; Αυτό απαγορεύει τη συμμετοχή μου στο παρόν πρόγραμμα;

Απάντηση:ΟΧΙ. Η κινητικότητα Erasmus δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.

5.    Αν άλλαξε η οικογενειακή ή άλλη κατάστασή μου (π.χ. παντρεύτηκα ή έμεινα ορφανός), στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, τί πρέπει να δηλώσω στα αντίστοιχα πεδία;

Απάντηση:Τα στοιχεία που θα δηλώσετε σχετικά με την οικογενειακή, φοιτητική και φυσική σας κατάσταση, πρέπει να είναι αυτά που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας

6.    Πώς υπολογίζεται το εισόδημά μου και πώς είμαι βέβαιος ότι έχει υπολογιστεί σωστά;

Απάντηση:Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια στις δημόσιες αρχές. Εσείς το μόνο που κάνετε, είναι να καταχωρείτε τον ΑΦΜ σας και τον ΑΦΜ των γονέων σας ή του/της συζύγου σας, ανάλογα. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια έκ των κατηγοριών, πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία

7.    Τα πιστοποιητικά είναι πολλά και ο χρόνος είναι λίγος. Μεσολαβεί και το Πάσχα. Από πού και πότε θα πάρω τα δικαιολογητικά;

Απάντηση:Μέχρι 28 Απριλίου, είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Καταχωρείται μόνο η ηλεκτρονική αίτηση. Αυτή χρειάζεται, κατ’ εκτίμηση, 15 λεπτά περίπου. Για τα δικαιολογητικά θα δοθεί ικανός χρόνος στην επόμενη φάση, όπου θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις και οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη, είναι υπάρχοντα δημόσια έγγραφα που προβλέπονται και εκδίδονται από τις αντίστοιχες δημόσιες αρχές. Οι αιτούντες που ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες θα τα έχουν σίγουρα χρειαστεί και χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα.8.    Πότε θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά;

Απάντηση:Μετά τη λήξη της κατάθεσης των αιτήσεων, την κατάταξη και την επιλογή των υποψηφίων, οι επιλεγέντες υπότροφοι σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών, όπου φοιτούν, μετά την έκδοση σχετικής ανακοινώσεως. Οι Γραμματείες προβαίνουν στον έλεγχο της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων για τους ως άνω φοιτητές και για όσους επιλαχόντες υποψηφίους τους ζητηθεί από το Ι.Κ.Υ. Για αυτό επισημαίνεται, για άλλη μία φορά, ότι τα στοιχεία που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση, πρέπει να είναι τα πραγματικά, καθώς θα υπάρχει επαλήθευση αυτών με τα υπάρχοντα δικαιολογητικά.

9.    Στην ηλεκτρονική αίτηση δίνονται κάποιες εξηγήσεις για τα πεδία. Είναι επαρκείς;

Απάντηση: ΟΧΙ.  Η  βοήθεια και οι επεξηγήσεις στην ηλεκτρονική αίτηση έχουν σκοπό να διευκολύνουν το χρήστη σε απλά θέματα. Η ορθή και ολοκληρωμένη πληροφορία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι ορισμοί, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, την οποία πρέπει να μελετήσετε και στην οποία πρέπει να ανατρέχετε σε κάθε περίπτωση.

10.    Είμαι φοιτητής/τρια που πέτυχα στο πανεπιστήμιο/ΤΕΙ με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και παρακολούθησα το πρώτο έτος της σχολής που πέρασα. Στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, χρησιμοποίησα τη ρύθμιση του 10% και πέρασα σε άλλη σχολή. Θεωρούμαι πρωτοετής το 2016-2017;

Απάντηση:ΝΑΙ, είσαι πρωτοετής το 2016-2017 και έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του Κεφαλαίου Β της Προκήρυξης.

11.    Είμαι παντρεμένος/η και η μητέρα/πατέρας/αδελφός/η του/της συζύγου μου συγκατοικεί μαζί μας και είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Εμπίπτω στη ρύθμιση Β. 2.3;

Απάντηση: ΝΑΙ, εάν το άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση του/της συζύγου.

12.    Είμαι προστατευόμενο μέλος οικογένειας όπου ο πατέρας/μητέρα πρόσφατα προέκυψε με αναπηρία και είμαστε σε αναμονή απάντησης της Επιτροπής του ΚΕΠΑ. Δικαιούμαι να το συμπεριλάβω ως κριτήριο μοριοδότησης στην αίτησή μου;
Απάντηση: ΝΑΙ, αρκεί να έχει εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό όταν οι Γραμματείες των Σχολών θα ζητήσουν τα δικαιολογητικά.

13.    Δεν είμαι παντρεμένος/η με πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, αλλά έχω συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Οφείλω να δηλώσω το δικό μου ΑΦΜ και του/της συντρόφου ή των γονέων μου;

Απάντηση:  Εάν συνεχίζετε και είστε φορολογικά προστατευόμενο μέλος των γονιών σας, τότε θα υποβάλλετε το ΑΦΜ των γονιών σας.   Εάν υποβάλλετε φορολογική δήλωση μαζί με τον/την σύντροφό σας τότε το ΑΦΜ του/της συντρόφου σας