Η εφαρμογή του TAXISNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2021

Η εφαρμογή του TAXISNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2021

Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων – ΓΓΠΣ

Πως θα εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Χρειάζεται ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (οχήματος)

  

Γράφουμε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας στα πεδία όπου μας ζητείται και ακολούθως εκτυπώνουμε (κλικ στην εκτύπωση) το έντυπο, βάσει του οποίου θα πληρώσουμε τα Τέλη Κυκλοφορίας (Τράπεζες, ΕΛΤΑ)


Γράφουμε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας
Πως θα εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Τέλη κυκλοφορίας 2021

Δείτε τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021 αναλυτικά με πίνακες ανάλογα με το έτος ταξινόμησης και τον κυλινδρισμό