Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

3. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ή έντυπο 30 €. Σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδων για δεύτερη, τρίτη, κ.λπ. φορά απαιτείται παράβολο 60 €

4. Κρατικές πινακίδες αυτοκινήτου

5. Αίτηση