Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονοπτώσεων στην Έδεσσα

Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονοπτώσεων στην Έδεσσα

Αριθμός οικ. 16514 – ΦΕΚ B 2588 – 01.12.2015

Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Έδεσσας.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και για όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηραμάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης χιονοπτώσεων και όπου το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι.

Επιτρέπεται μόνο για τα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά. στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων από τις όχθες ή τις παραλίες αντίστοιχα και όπου επιτρέπεται η θήρα

Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους  Έδεσσας−Γιαννιτσών και ισχύει από τη δημοσίευση της, μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016.

Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις του άρθρου 287 του ΝΔ 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ΝΔ 996/1971 και 175/75, της ΚΥΑ 414985/1985 και της ΚΥΑ 87578/703/2007 ΦΕΚ 581 Β/07.

Η εφαρμογή της παρούσας δε βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.