Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή της Μονεμβασιάς

Αριθμ. 76197/1610 Αριθ. ΔΑΔ: 02/2015 – ΦΕΚ B 2122 – 01.10.2015
Δασική απαγορευτική διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση Θήρας όλων την θηρεύσιμων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι από από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 15−09−2018, εντός της ζώνης εμβαδού επιφανείας 52.620 στρεμμάτων, που περιγράφεται και οριοθετείται ως κατωτέρω και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο χάρτη εκδόσεως ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση, στις περιοχές των Τ.Κ. Κάμπου, Μεσοχωρίου, Φαρακλού, Λαχίου, Αγίου Νικολάου και της Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας