ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ. Σημαντικές μειώσεις στο Νυκτερινό Οικιακό Τιμολόγιο

ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ. Σημαντικές μειώσεις στο Νυκτερινό Οικιακό Τιμολόγιο

Μειώνονται τα τιμολόγια του Νυκτερινού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος

Συγκεκριμένα έως και 65% μειώνονται οι χρεώσεις στο νυχτερινό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ και την αγορά ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες.

Νόμος 4643/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 193/03.12.2019
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις

 Άρθρο 15
Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου
Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ / MWh) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 kWh/τετραμηνία 15,00
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία 30,00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει.

 

Με τη νέα ρύθμιση για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις πρώτες 1600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, 0,0069 Euro/kWh.

Για τις επόμενες 400 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, 0,015 Euro/kWh (μείωση 30%).

Για τις υπόλοιπες κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, 0,03 Euro/kWh (μείωση 65%).

Στον τελικό λογαριασμό που λαμβάνουν οι καταναλωτές, ενδεικτικά, για νυχτερινή κατανάλωση 2.500 kWh η ισχύουσα χρέωση είναι 162,15 ευρώ και με τη νέα κλίμακα μειώνεται στα 120,65 ευρώ.

Αντίστοιχα για νυχτερινή κατανάλωση 3.500 kWh η ισχύουσα χρέωση είναι 299,6 ευρώ και με τη νέα κλίμακα μειώνεται στα 203,1 ευρώ.

Οι χρεώσεις για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ είχαν αυξηθεί σημαντικά με διάταξη που ενεργοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2018

Σχετικά:

ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ. Νυκτερινό Οικιακό Τιμολόγιο χειμερινής περιόδου 2019-2020

Οι ώρες ενάρξεως και λήξεως του νυκτερινού οικιακού τιμολογίου από 01.11.2019 έως 30.04.2020 έχουν ως εξής: