ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου νομικής

Έγκριση της αριθμ.ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες