Δήμος Μαραθώνα. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Μαραθώνα