Εφετείο Εύβοιας. Πρωτοδικεία Θήβας και Χαλκίδας

2. ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Βενιζέλου Ελευθερίου 2, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ Γραμματεία 22210-37150
2.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Αγ. Νικολάου 8 Γραμματεία 22620 24931 22620 21959
ΘΗΒΑ 22620 27353
22620 29090
22620 22653
22620 27850
2.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Βενιζέλου 5 Πρόεδρος 22210 85211
Τ.Κ. 341 00 Προϊστάμενος Γραμματείας 22210 25195
ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τηλεφωνικό Κέντρο 22210 25196 22210 88873