ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ. Πρόσληψη 3 ατόμων

Πρόσληψη ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης»

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες