ΕΟΠΥΥ. Οι Παροχές υγείας, πως χορηγούνται, ποιοι είναι δικαιούχοι και πως αποζημιώνονται

ΕΟΠΥΥ. Οι Παροχές υγείας, πως χορηγούνται, ποιοι είναι δικαιούχοι και πως αποζημιώνονται

Καθορίζονται οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής δαπάνηςΟ Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, εφεξής ΕΟΠΥΥ ή Οργανισμός, ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας κατά το ν. 4238/2014, με τον παρόντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (εφεξής ΕΚΠΥ) επιδιώκει να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, σε υπηρεσίες υγείας που αποσκοπούν στην πρόληψη, στην διατήρηση, στην προαγωγή, στην βελτίωση και στην αποκατάσταση της υγείας τους.

Ειδικότερα, με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.

Ως παροχές υγείας νοούνται:

i. η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας,

ii. η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη με τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνει,

iii. οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις

iv. η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία σε ενήλικες,

v. η φαρμακευτική περίθαλψη,

vi. η οδοντιατρική περίθαλψη (προληπτική, θεραπευτική, προσθετική),

vii. η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους,

viii. η νοσοκομειακή περίθαλψη,

ix. η αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας σε δημόσια νοσοκομεία,

x. η αποζημίωση μετακίνησης ασθενών για ιατρικό σκοπό,

xi. η αποζημίωση δαπανών τοκετού,

xii. η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,

xiii. οι παροχές υγείας σε είδος σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και λοιπές χώρες,

xiv. η αποζημίωση θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, τεχνικών μέσων υγείας – πρόσθετη περίθαλψη,

xv. η αποζημίωση της λουτροθεραπείας, η χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας και κάθε άλλης αποζημίωσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ή θα θεσπιστεί με νόμο.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2315/19.06.2018
Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»

Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) εισάγει, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τις παρακάτω αλλαγές: 

  • Ενσωματώνει την ρύθμιση για την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών.
  • Εξορθολογίζει με σαφείς κανόνες ανά κατηγορία πάθησης (ICD10) την διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, δηλαδή για τα Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς.
  • Διαμορφώνει νέο πλαίσιο συμβάσεων με τις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για την κάλυψη των ασθενών με μηδενική συμμετοχή τους, επιβάλλοντας να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό κλινών για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ και να ενημερώνουν καθημερινά το ΕΚΕΠΥ για την διαθεσιμότητα των κλινών αυτών.
  • Θεσμοθετεί την δυνατότητα σύμβασης του Οργανισμού με ιδιωτικές αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), αφού εκτιμηθεί το οικονομικό όφελος των συμβάσεων αυτών σε σύγκριση με την δαπάνη νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές για τις ίδιες πράξεις.
  • Ρυθμίζει με διαφορετικό, αποτελεσματικότερο τρόπο την αποζημίωση των θεραπειών υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
  • Ρυθμίζει με σαφήνεια τους όρους νοσηλείας και αποζημίωσης για τα θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, καθώς επίσης εισάγει σαφές πλαίσιο για την νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας.
  • Διαφοροποιεί την συμμετοχή σε φυσικοθεραπείες ανάλογα με το είδος της πάθησης: Μηδενική συμμετοχή για τα χρόνια νοσήματα και συμμετοχή 15% για παροδικές καταστάσεις.
  • Προσαρμόζει τις παροχές για την ειδική αγωγή στο πρόσφατο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου για την Ειδική Αγωγή.
  • Ρυθμίζει με σαφείς κανόνες την διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης των επιθεμάτων ανά κατηγορία διαταραχής (ICD10).
  • Ορίζει ως μηδενική την συμμετοχή για συσκευές και αναλώσιμα σοβαρών χρονίων και νεοπλασματικών παθήσεων, τροποποιώντας ταυτόχρονα και το πλαίσιο των συμβάσεων με τους παρόχους, προβλέποντας ενοικίαση και όχι αγορά για τις αναπνευστικές συσκευές.

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2315/19.06.2018
Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»