Ηχογράφηση της διαδικασίας στα ποινικά δικαστήρια

Ηχογράφηση της διαδικασίας στα ποινικά δικαστήρια

Σύστημα τήρησης πρακτικών στα ποινικά δικαστήρια με ηχογράφηση

 

Σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας από την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας (Αριθμ. 6916 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 490/09.02.2021 Ηχογράφηση Πρακτικών Ποινικής Δίκης)