Καύσωνας. Διευκρινήσεις για την υποχρεωτική παύση εργασιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρ.Πρωτ. 65851
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6558/12.7.2023 υπουργικής απόφασης.

Διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 65581/12.07.2023 υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου – καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON) »» (4491 Β’), περί υποχρεωτικής παύσης εργασιών, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εργασιών σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές).