ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες