Ασφαλιστικές εισφορές

Δίκαιο - Νομικοί

Οι ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016. Επισημαίνεται …
κοινωνική ασφάλιση

Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 01-01-2017

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν. 4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2017 επέρχονται μεταβολές από 1.1.2017 στο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, …
Συντάξεις δημοσίου και στρατιωτικών

Συντάξιμες αποδοχές και σχετικές κρατήσεις δημοσίων υπαλλήλων

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων Με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 4387/2016, προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές …
Δικηγόροι

ΤΑΝ. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων 2016

Ανακοινώθηκαν από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων (αμίσθων ασφαλισμένων), για το έτος 2016. Εισφορές Άμισθων Ασφαλισμένων για το 2016 (Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων) …
ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ. Εξαίρεση από ασφάλιση σε προσωρινή ακινησία ιδιόκτητου ΦΔΧ ή ΕΔΧ

ΟΑΕΕ. Εξαίρεση από ασφάλιση σε προσωρινή ακινησία ιδιόκτητου ΦΔΧ ή ΕΔΧ Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΟΑΕΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΕΣΟΔΩΝ TMHMAΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου Ι. Ζαφειρόπουλος Τηλέφωνο: …