Ασφαλιστικές εισφορές

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Ασφαλιστικές εισφορές από 01-01-2017

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Ασφαλιστικές εισφορές από 01-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 7/02/2017 Η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει …
ΟΓΑ

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αγροτών από 01-01-2017

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως …
κοινωνική ασφάλιση - ασφαλιστικές εισφορές

ΕΦΚΑ. Πότε καταβάλλουν από το 2017 ασφαλιστικές εισφορές οι ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

ΕΦΚΑ 25/01/2017 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/44/112232 Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017 Σχετ.: α. Το αρθ. 43 Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12-5-2016)            β. Η αρ. Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 (ΦΕΚ 4483Β/30-12-2016) Υπουργική Απόφαση Με τη διάταξη της παρ. 2 του …
κοινωνική ασφάλιση

Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 01-01-2017

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν. 4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2017 επέρχονται …
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Μηχανικοί. Παράταση πληρωμής εισφορών Β εξαμήνου 2016

ΕΦΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 των Μηχανικών ασφαλισμένων 24/01/2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση 3/20-1-2017 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου, έτους 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Αριθμ. 58039/3275 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4504/30.12.2016 Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της παρούσας δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς …