Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις Μαιου και Νοεμβρίου

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις Μαΐου και Νοεμβρίου του άρθρου 114 του νόμου 4446/2016

 

Με τροπολογία του υπουργού ανάπτυξης, που εισάγεται στη Βουλή προς ψήφιση, καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις Μαΐου και Νοεμβρίου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε περιφέρεια με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού εμπορικού συλλόγου