Αποχή συμβολαιογράφων από κάθε μεταβιβαστική πράξη ακινήτων

Αποχή συμβολαιογράφων από κάθε μεταβιβαστική πράξη ακινήτων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ​

Αποχή συμβολαιογράφων

​Σε συνέχεια της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της κατά πλειοψηφία ληφθείσας απόφασης, σας ενημερώνουμε, ότι από σήμερα 05.04.2022, απέχουμε από παντός είδους μεταβιβαστική πράξη ακινήτων (στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π.) και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, δηλαδή μέχρι και την 04.05.2022

Κατά το διάστημα της αποχής, σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να χορηγηθεί άδεια για την κατάρτιση μεταβιβαστικής πράξης ακινήτου μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Περαιτέρω, ορίστηκε ως ημερομηνία σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης για επανεξέταση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων η 09.05.2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (12.04.2022)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

«Τροπολογία για τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ –Αναστολή υπό προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία ορίζει ότι εμπλεκόμενοι με την εγγυοδοσία είναι αποκλειστικά ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών χωρίς ουδεμία εμπλοκή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο του συμβολαιογράφου.

Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις που ο Δήμος με απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου (όπως λ.χ. ο Δήμος Αθηναίων) αποφασίσει την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π., η καταχώρηση των στοιχείων στην σχετική πλατφόρμα του Δήμου, όταν αυτή υλοποιηθεί από τον οικείο Δήμο, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τον μεταβιβάζοντα, χωρίς εμπλοκή του συμβολαιογράφου.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι επίκειται ρύθμιση για την αναστολή της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου εφόσον η βεβαίωση του μηχανικού αναγράφει ημερομηνία αυτοψίας μέχρι 31.03.2022.