Ασφάλιση Κοινωνική

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Εκτύπωση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας (Ασθενείας) είναι θεωρημένο Από 1.1.2017 λειτουργεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Στόχος σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, …
Πληρωμή συντάξεων

Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ και Επικουρικές

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 – Πληρωμή συντάξεων  Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή (βλ. Διαδικτυακή πύλη για συνταξιούχους του Δημοσίου) Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στις 01 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις …
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ 01/2017

Στο πλαίσιο έγκαιρης αποφυγής διαχειριστικών σφαλμάτων και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μηχανογραφικές προσαρμογές στην ΑΠΔ λόγω της ένταξης νέων ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης …
ΙΚΑ

ΙΚΑ. Πίνακες υποβολής ΑΠΔ 2017

08-02-2017 η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο διαδικτυακό σύστημα, για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 01/2017 ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017» ΣΧΕΤ. : Το …
Εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Ασφαλιστικές εισφορές από 01-01-2017

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Ασφαλιστικές εισφορές από 01-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 7/02/2017 Η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει …
ΟΓΑ

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αγροτών από 01-01-2017

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως …