Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Γλυφάδας

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Γλυφάδας

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ προτίθεται να προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάση της 199/2018 Aπόφασης του Δ.Σ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2018-2019 (Γενικά και Ειδικά προγράμματα ), τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την περίοδο 2018-2019 με τις παρακάτω ειδικότητες:
1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

9 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Λ.Α. Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ.

2 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Ειδικά Τυπικά Προσόντα :

– Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.

– Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 187200/7-6-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 1774/τ.Β΄/17- 6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για ΄Ολους».

– Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

Ο αριθμός προσληφθέντων θα είναι σύμφωνος με τις εγκρίσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Χρονική διάρκεια μέχρι 31-07-2019 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/4-10-2018 Έγκριση κατανομής θέσεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφεία του Κ.Α.Π.ΠΑ. (Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34 ) κατά τις ώρες 08.30 έως 14.00, από 5-12-2018 και για δέκα (10) ημέρες έως και 14-12-2018.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Αθήνας , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κ.Α.Π.ΠΑ. (Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34 ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας.

Η προκήρυξη