Προκήρυξη θέσεων-Εύρεση εργασίας

Ίδρυση σχολής προπονητών άρσης βαρών Γ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

Ίδρυση σχολής προπονητών άρσης βαρών Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/11509/864/178/118 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 446/16.02.2017 Ίδρυση Σχολής Προπονητών Άρσης Βαρών Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/333394/23030/3116/2318 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3437/25.10.2016 Ίδρυση σχολής προπονητών άρσης βαρών Γ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη …
Προσλήψεις

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ. Προσλήψεις

ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού Τηλέφωνο: 25313 51200 – 51400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του ΓΝ Κομοτηνής. …
Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ). Προσλήψεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη είκοσι έξη (26) υπαλλήλων με ατομικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την φύλαξη της Νοσοκομειακής Μονάδας «ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ» Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες
Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Προσλήψεις

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2μηνης διάρκειας και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών του Νυκτερινού Καταφυγίου Αστέγων του Δήμου Χανίων Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες