Προκήρυξη θέσεων-Εύρεση εργασίας

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις (Ιανουάριος 2017)

Προσκλήσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Προσλήψεις πτυχιούχων Καθημερινή ενημέρωση (ανανέωση σελίδας) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ_Π24_18-01-2017 Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ …
Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσληψη ατόμων

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτη Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου …
Δικηγόροι

Δήμος Αθηναίων. Πρόσληψη δικηγόρου

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει την πλήρωση μιάς θέσης Δικηγόρου στο Δήμο Αθηναίων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες
Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Προσλήψεις

Νοσοκομειακή Μονάδα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»: Πρόσληψη 115 ατόμων Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής μονάδας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ …
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Προσλήψεις

ΚΕΘΕΑ: Πρόσληψη 5 ατόμων Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ …
ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 1Κ/2017. Πρόσληψη 404 ατόμων ΠΕ στα δικαστήρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές …